سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن بیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران – دانشکده فنی و مهندسی –
کیومرث مظاهری – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس تهران – دانشکده فنی و مهند
مجید میرزایی – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس تهران – دانشکده فنی و مهند

چکیده:

طراحی لوله های شاک و دتونیشن ، انفجار در لوله های انتقال گاز، لوله های تفنگ و … همگی مرتبط با مسالهلوله تحت بارگذاری متحرک داخلی می باشند. دراین مقاله لوله تحت بارگذاری داخلی دتونیشن با استفاده از مدلهای تحلیل مدل سطح مقطع ، مدل خمشی لوله با طول بی نهایت با در نظر گرفتن اثر برش عرضی و اینرسی دورانی و مدل خمشی لوله با طول محدود بدون در نظر گرفتن اثر برش عرضی و اینرسی دورانی مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج تجربی مراجع دیگر مقایسه می شود. در طراحی اینگونه لوله ها بارگذاری دینامیکی به کمک ضریب تقویت به بارگذاری استاتیکی تبدیل شده و سپس مساله حل می گردد. این ضریب معمولا در بارگذاری شاک و یادتونیشن ۲ گرفته می شود. در این مقاله نشان داده میشود که این ضریب تابعی از سرعت بارگذاری است و در سرعت بحرانی تا ۳/۵ نیز افزایش می یابد.