سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن بیگلری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران – دانشکده فنی و مهندسی –
کیومرث مظاهری – استایار مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس تهران – دانشکده فنی و مهندس
مجید میرزایی – استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس تهران – دانشکده فنی و مهند

چکیده:

طراحی لولههای شاک و دتونیشن , انفجار در لولههای انتقال گاز , لولههای تفنگ و … همگی مرتبط با مساله لوله تحت بارگذاری متحرک داخلی میباشند . در این مقاله لوله تحت بارگذاری داخلی دتونیشن با کمک نرمافزارLs-Dyna حل عددی گشته و سپس با نتایج حل تحلیلی و عددی و نتایج تست مراجع دیگر مورد بررسی ومقایسه قرار میگیرد . در طراحی اینگونه لولهها بارگذاری دینامیکی را به کمک ضریب تقویت به بارگذاری استاتیکی تبدیل کرده و سپس مساله حل میگردد . این ضریب معمولا در بارگذاری شاک و یا دتونیشن ۲ در نظر گرفته می – شود . در این مقاله نشان داده میشود که این ضریب تابعی از سرعت بارگذاری است و در سرعت بحرانی تا ۵ / ۳ نیز افزایش مییابد . همچنین اثر شرایط تکیهگاهی در حل نیز بررسی میگردد . لوله با تکیهگاه گیردار نتایج بهتری نسبت به لوله با تکیهگاه ساده در اختیار قرار میدهد .