سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا امامی – استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان دانشکده فنی گروه مهندسی عمرا
مهری بوذرجمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان دانشکده فنی

چکیده:

در این بررسی سیستم ساده پل منفک شده از پی با در نظرگرفتن اندرکنش خاک- شمع (LRB= تکیه گاه لاستیکی)- پایه- عرشه تحت رکورد لرزه ای مصنوعی مورد ارزیابی طیفی قرار گرفت. مدل غیر خطی دینامیکی جهت تحلیل ای طیفی سیستم مذکور مورد استفاده قرار گرفت. شکل پذیری مورد نیاز و نیز واکنش لرزه ای سیستم ساده پل منفک شده از پی بدون و با در نظر گرفتن اندرکنش خاک- شمع- (LRB= تکیه گاه لاستیکی)- پایه- عرشه به ازای پریودهای مختلف سیستم مدلسازی شده محاسبه گردید. نتایج تحلیل های طیفی سیستم پل منفک شده از پی بیانگر تاثیرات قابل ملاحظه اندرکنش خاک- شمع -(LRB= تکیه گاه لاستیکی)- پایه- عرشه روی شکل پذیری مورد نیاز سیستم می باشد. همچنین نتایج تحلیل های طیفی در جریان این مطالعه نشانگر کاهش بسیار قابل ملاحظه واکنش لرزه ای سیستم پل منفک شده از پی در اثر لحاظ نمودن اندرکنش خاک-شمع-(LRB=تکیه گاه لاستیکی)-پایه-عرشه در پریودهای کمتر از ۰٫۵ ثانیه می باشد.