سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گرامی –
امیر حسین نوروزی –

چکیده:

بروز شکست نزد در مقالات به ستون قابهای خمشی فولادی جوش شده مانند آنچه که در زلزله نرتریج ۱۹۹۴ رخ داد باعث کاهش ناگهانی درسختی و استقامت اتصالات شد این تغییرات به رفتارهای دینامیکی گذرای گوناگونی هم درتراز کلی و هم محلی منجر شد .این اثرات روی شتاب کلی پاسخ گذراو پاسخهای به شکل موج با فرکانس بالا که بلافاصله بعد ازشکست رخ می دهد راشامل می شود که به سرعت هم کاهش می یابد .رخداد این پاسخها ی گذرای ناشی از شکست ترد به صورت شکست درپایه ی دو نوسانگر یک درجه ی آزادی و دودرجه ی آزادی که درواقع مدلهایی ازشکست نزد اتصال تیر به ستون می باشند به صورت تئوری و تحلیلی بررسی شده است و وجود و اثرآنها درنتایج تحلیل سازه ای نشان داده شده است آزمایشات و تحلیلها نشان می دهدکه به دلیل بازه زمانی کوتاه پاسخ گذرای باعث تغیرات ناگهانی درتغییر مکان جانبی سازه ها نمی شود بنابراین این شتاب های گذرای کلی تقریبا اثرات بی خطری روی رفتارکلی سیستم دارند حتی اگر مقادیر بزرگی داشته باشد و درآخر هم بعضی ازعلل بروز شکست ترد ذکر شده است و نتایج آزمایشات برروی تاثیر یکی ازاین فاکتورها که درواقع نوع ساختمان میکروسکوپی اجزا و اتصالات و فشارهای پسماند ناشی ازجوش می باشد ارائه شده است .