سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی ناصری نفتی – سازمان انرژی اتمی
بهنام ناصریان خیابانی – سازمان انرژی اتمی
سیروس ودادی – سازمان انرژی اتمی
مسعود رحیمی – سازمان انرژی اتمی

چکیده:

بمنظور بررسی پاسخ به سیستم کشت ساک در گندم تعداد پنج رقم و چهار لاین در حال تفکیکی و یک رقم گندم خارجی بعنوان محک مورد آزمایش قرار گرفتند. ساک ها در محیط القا کال زانی P4 تیمار شدند همچنین بیش تیمارهای سرما و پروتو یونیزان گاما بمنظور بررسی تاثیر آنها بر فرایند کال زایی و گیازهایی مورد استفاد هقرار گرفت.