سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی خسروی – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
رضا فرهی مقدم – دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محمود جوهری – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان
علیرضا بهرامپور – بخش فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

این مقاله در مورد پاسخ میکرورینگ به یک پالس با در نظر گرفتن اثر جذب دو فوتونی واثر کر میپردازیم . تغییرات میدان در زمان یک دور حلقه کوچک فرض شده و معادلات دیفرانسیل شرایط مرزی با یک معادله غیر خطی تقریب زده شده است . یک سیستم از معادلات دیفرانسیل غیر خطی با در نظر گرفتن جذب دو فوتونی , اثر کر برای بررسی شدت میدان خروجی از موجبر مستقیم کوپل شده با یک میکرورینگ با شکل گوسی در نظر گرفته شده است . نتایج پیش بینی شده در توافق خوبی با نتایج منتشره میباشد