سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید نادگران – بخش فیزیک ، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز ۷۱۴۵۴، ایران
محمد صبائیان – بخش فیزیک ، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز ۷۱۴۵۴، ایران
لاله موسوی – گروه فیزیک،دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ایر

چکیده:

در این مقاله تغییرات پروفایل مدهای در حال انتشار در لیزر فیبری استوانه ای دو غلافه Yb:glass تحت اثرات گرمایی مورد مطالعه قرار می گیرد. پاشندگی گرمایی به عنوان یک جمله همسانگرد و تنش (کرنش) گرمایی – القایی به عنوان جمله ناهمسانگرد به ضریب شکست ثابت و همسانگرد حالت عادی اضافه شده و معادله موج حل می شود. نتایج حاصل نشان می دهند که شکل مدهای لیزری در توانهای نه چندان بالا دستخوش تغییرات اساسی می شوند، بطوری که شکل این مدها از حالت استاندارد خارج می شود. این موضوع کیفیت پرتو را تحت شعاع قرار می دهد.