سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح اله شمسی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی
سعادت کامگار – استادیار دانشگاه شیراز
احسان مشکانی فراهانی – دانشجوی کارشناسی بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی

چکیده:

طبق آمارهای موجود بیش از ۳۰% حوادث منجر به مرگ در کشاورزی مربوط به تراکتور بوده که از این عامل بیش از ۴۷% آن مربوط به واژگونی تراکتور می باشد لذا مبحث ایمنی تراکتورهای کشاورزی از موضوعات اساسی در طراحی و کاربری این ماشین هاست دراین تحقیق یکدستگاه تراکتور پابلند مدل ITM285 HC ساخت کارخانه تراکتورسازی ایران از نظر پایداری مورد بررسی قرارگرفت به منظور بررسی تعادل طولی وجانبی موقعیت مرکز ثقل تراکتور زوایای بحرانی تعادل استاتیکی طولی وجانبی حداکثرکشش مالبندی، ضریب پایداری حداقل شعاع دورزدن به سمت چپ و راست و حداکثر سرعت جادها ی تراکتور تعیین گردید. برای حصول ایمنی راننده تراکتور هنگام آزمایش سازه محافظ در برابر واژگونی ROPS طراحی ساخته و برروی تراکتور نصب گردید. به منظورافزایش ایمنی و بهینه سازی عملکرد تراکتور کاهش قطر چرخهای محرک با حفظ ارتفاع شاسی افزایش فاصله طولی و عرضی بین چرخهای تراکتور استفادها ز وزنه های تعادل و پایین آوردن موقعیت مرکز ثقل با ایجاد تغییرات درساختمان تراکتور پیشنهاد می گردد.