سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کمال سلیمانی – کارشناسی ارشد خاک و پی، شرکت طرح نواندیشان

چکیده:

آزاد راه شهید کلانتری، شهر ارومیه را از طریق میانگذر دریاچه ارومیه به شهر تبریز متصل می کند، حدود ۱۵/۴ کیلومتر مسیر از دریاچه ارومیه عبور می کند. در طول سالهای گذشته بدون اینکه مطالعه کامل و جامعی صورت بگیرد بخش اعظم این مسیر احداث شده است. کارفرمای طرح در نظر دارد بدنه خاکریز را در مقابل امواج حفاظت نموده و همزمان ارتفاع خاکریز نیز تا تراز ۱۲۸۲+ مرتفع شده و تاج خاکریز تعریض گردد. در این تحقیق طرح پیشنهادی پایداری خاکریز با روش تعادل حدی و با استفاده از نرم افزار Geostudio 2004 (Ver.6.02) محاسبه و بررسی شده است نتایج آنالیزها حاکی از پایداری بدنه قبل از اصلاح و تعریض می باشد اما نشان میدهد که بعد ازتغییرات در نظر گرفته شده با وجود پایداری کلی، ناپایداری موضعی در پنجه ها روی خواهد داد. در نهایت پیشنهاد شده است که با استفاده از آزمایشات جدید توصیه شده برای خاکریزی های مرحله ای پارامترهای خاک مجددا بدست آورده شونده و بر اساس نتایج بدست آمده آنالیزهای جدید انجام شده وروش اجرا پیشنهاد گردد.