سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علی ارومیه ای – گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی جعفرخالو – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
آریانه آریان فر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

مسیر اردبیل میانه به دلیل واقع شده در یک منطقه با فعالیت های کوهزایی شدید (البرز غربی)، چین خوردگی و ساختار پیچیده ای دارد. احداث تونل در این مسیر نیز به دلایل اقتصادی و امینی، مستلزم توجه و تحلیل کارشناسی وسیع می باشد. در بررسی ناپایداری مسیر تونل، توجه به مسایل زمین شناسی مهندسی و زمین ساختاری ، مخصوصا از نظر ناپیوستگی های موجود در توده سنگ، از مسایل غیر قابل چشم پوشی است. تحلیل ناپایداری دیواره های تونل توسط نرم افزار Unwedge با توجه به درزه های موجود در توده های سنگی قابل اجرا می باشد و از این طریق می توان ضمن شناسایی انواع مختلف ناپایداری ، بهترین مسیر را برای انتخاب جبهه حفاری در نظر گرفت.