سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استادیار بخش عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرهاد حمزه زرقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا حبیبی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این مقاله طراحی و بررسی پارامتریکک نمونه ای از سیستم مهاربندی واگرا را تشریح می کند که در آن از تیرپیوند برشی کوتاه بدون مهار جانبی استفاده شده است. معادلات طراحی، از مراجع استخراج شده اند. نمونه تحت بار استاتیک، با استفاده از روشهای عددی و نرم افزاری ANSYS مبتنی بر روش اجزای محدود، آنالیز شد و نتایج حاصل از آن با نمونه ای از مطالعات آزمایشگاه مقایسه گردید. حلقه های کامل و پایدار هیسترزیس به دست آورده شد و هیچ علامتی از کمانش پیچشی جانبی بال یا جان مشاهده نشد. در سیکل نهایی تیر پیوند در معرض دوران ۰/۱۵ رادیان ( تقریبا دو برابر ماکزیمم دوران مجاز برای مقاطع I شکل، در آیین نامه های ساختمانی) قرار گرفت. بنابراین اگرچه مد گسیختگی نهایی، شکست بال پایینی تیر پیوند بود اما دورانهای بزرگ حاصله بزرگ تر از اندازه ای بود که مورد نیازوقایع لرزه ای است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تیرهای پیوند هیبرید مستطیلی، بدون مهار جانبی می توانند جایگزین مناسبی برای کاربرد در پلها با پایه فولادی در مناطق لرزه خیز باشند.