سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استادیار بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرهاد حمزه زرقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا حبیبی پور –

چکیده:

این مقاله طراحی و بررسی پارامتریک نمون های از سیستم مهاربندی واگرا را تشریح میکند که در آن از تیر پیوند برشی کوتاه بدون مهار جانبی استفاده شده است. معادلات طراحی، از مراجع استخراج شده اند. نمونه تحت بار استاتیکیسیکلی، با استفاده از رو شهای عددی و نرم افزارANSYSمبتنی بر روش اجزای محدود، آنالیز شد و نتایج حاصل ازآن با نمونه ای از مطالعات آزمایشگاهی مقایسه گردید. حلقه های کامل و پایدار هیسترزیس به دست آورده شد و هیچعلامتی از کمانش پیچشی جانبی بال یا جان مشاهده نشد. در سیکل نهایی تیر پیوند در معرض دوران ۰/۱۵رادیانتقریبا دو برابر ماکزیمم دوران مجاز برای مقاطعI شکل، در آیین نامه های ساختمانی( قرار گرفت. بنابراین اگر چه مد گسیختگی نهایی، شکست بال پایینی تیر پیوند بود اما دوران های بزرگ حاصله بزرگ تر از اندازه ای بود که مورد نیاز وقایع لرزه ای است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تیرهای پیوند هیبرید مستطیلی، بدون مهار جانبی می توانند جایگزین مناسبی برای کاربرد در پ لها با پایه فولادی در مناطق لرز هخیز باشند.