سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیما باقرسایی – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی استان تهران
علیرضا پزشکان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهران تدین سعیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ناصر ورهرام – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بهبود قابلیت ریختگی،خواص متالورژیکی ،کاهش وزن قطعات وکاهش میزان انرژی مصرفی درتولید شده است. ADI درمقایسه باقطعات فولاد فورج شده ازجمله عواملی هستند که سبب افزایش تمایل صنعت درجهت جایگزینی قطعات فولادی با غیرآلیاژی فاقد عناصر پایدار ADI چدنهای نشکن آستمپر غالبًا به دوص ورت آلیاژی وغیر آلیاژی تولید می شوند.چدنهای کننده آستنیت بوده ودرساخت قطعات صنعتی بامقاطع نازک وهمچنین چرخ دنده های خودرو مورد استفاده قرارمی غیر آلیاژی درگروه پایداری حرارتی آستنیت باقی مانده می باشد،لذا بررسی ADI گیرند .ازآنجا که خواص مطلوب چدنهای پایداری این فاز در دماهای پایین وامکان انجام استحاله آستنیت باقی مانده به مارتنزیت حائز اهمیت می باشدودرزمینه امکان غیر آلیاژی بافولادهای فورج شده ویا ریختگی نقش اساسی وتعیین کننده ای رادارد. ADI جایگزینی قطعات دراین مقاله تاثیر س یکل عملیات حرارتی وعدم حظورعناصر آلیاژی برپایداری حرارتی آستنیت باقیمانده درچدنهای نشکن آستمپر غیرآلیاژی دردماهای پایین موردبررسی ومطالعه قرارگرفته است.