سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مصطفی غیور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
حسین تورنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل هشت درجه آزادی خودرو که شامل حرکتهای طولی و عرضی، دوران حول محور رول، دوران حول محور یاو و چهار درجه آزادی چرخش چرخها است حرکت خودرو شبیه سازی گردیده است برای مدل کردن لغزش بین تایر و جاده نیز از آخرین نسخه مدل تایر Magic Formula استفاده شده است و با استفاده از این معادلات حرکت اتوبوس سفیر و O302 در شرایط مانوری که مطابق استاندارد تعریف شده است شبیهسازی شدهاند و نتایج در بخش پایانی این مقاله ارائه و مورد بررسی قرار گرفتهاند.