سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میر احمد لشته نشایی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
کوروش خوش بین – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران دانشگاه گیلان

چکیده:

دیواره های ساحلی از مهمترین سازه های حفاظت از سواحل به شمار می روند. هدف اصلی از ساخت دیواره های ساحلی محافظت از سواحل در مقابل فرسایش و آبشکستگی ناشی از هجوم امواج و جریان های ساحلی می باشد. نیروهای عمده وارد بر دیوارهای ساحلی شامل نیروی امواج، نیروی هیدرواستاتیکی، فشار خاک، نیروی برکنش و نیروی وزن دیوار است.
یکی از مسائل مهم در طراحی دیوارهای ساحلی تعیین ضرایب اطمینان موجود در برابر واژگونی بر اثر بارهای وارده است، لذا در پژوهش حاضر با بررسی عوامل موثر در پایداری دیوارهای ساحلی و بررسی رفتار آنها روابطی برای محاسبه مستقیم ضرایب اطمینان در مقابل واژگونی ارائه شده است که به کمک این روابط می توان این ضرایب را به سهولت محاسبه نمود. علاوه بر روابط فوق نمودارهایی نیز ارائه شده اند که به کمک آنها می توان ضمن محاسبه ضرایب اطمینان در حالتهای مختلف، تاثیر پارامترهای مختلف در واژگونی و کنترل پایداری دیوار ساحلی را بررسی نمود. روابط ارائه شده برای دیوارهای با مقطع مستطیل و ذوزنقه می باشد و پارامترهای ارتفاع و عرض دیوار، عمق آب و ارتفاع موج و شیب سازه به عنوان متغیر در روابط وارد شده اند. نتایج حاصل نشان می دهد که لاغری دیوار (نسبت ارتفاع به عرض)تاثیر قابل ملاحظه ای در مقدار ضریب اطمینان دارد به طوری که مقدار آن هیچگاه نمیتواند بزرگتر از ۲ باشد.