سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام صالحی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
بهروز مراغه چی – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

پایداری رفتار دینامیکی الکترونهای نسبیتی وارد شده به ویگلر در لیزر الکترون آزاد توسط شبیه سازی عددی آنتروپی کلموگروف بررسی شده است. این رفتار با در نظر گرفتن حالتهای مختلف تاثیرگذار میدان مغناطیسی ویگلر، میدان محوری و خود میدان ها و میدان لیزری پرتو الکترونی در دو گروه ۱و۲ مورد بررسی قرار گرفته است. اثرخود میدانهای پرتو الکترونی برپایداری رفتار دینامیکی الکترون در گروه های ۱و۲ متفاوت است. البته میدان لیزری باعث تخریب پایداری رفتار دینامیکی الکترون در هر دو گروه می شود.