سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین اکبری جوری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، شرکت سنگ آهن گل گهر
احمد رفیع زاده – کارشناس ارشد استخراج معدن، شرکت سنگ آهن گل گهر
محسن نجف آبادی – کارشناس زمین شناسی، شرکت مهندسین مشاور کوشا معدن
اردشیر عسکری – مدیر امور معدن، شرکت سنگ آهن گل گهر

چکیده:

اکتشاف تفضیلی کانسار شماره ٣ گل گهر پایان یافته و بر اساس طرح ١٥ سا له استخراج این کانسار بصورت روباز خواهد بود و تا عمق ٢٨٠ متری ادامه خواهد داشت. بعلت آغاز باطله برداری بررسی مجدد پایداری دیواره معدن مد نظر قرار گرفت .در این ارتباط قسمت آبرفتی با استفاده از روشهایتعادل حدی و به کمک نرم افزارGeoslope Office دیواره مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد زهکشی بعد از حفاری ضروری میباشد و نقش عمدة در پایداری دیواره خواهد داشت . در قسمت سنگی ابتدا شکستگیها مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج آن احتمال ریزشهایی از نوع گوه ای و واژگونی را نشان می دهد، سپس کل دیواره توسط نرم افزارFLAC مدل سازی شد . اینتحلیل نشان داد در صورت صحت اطلاعات ورودی دیواره پایدار خواهد بود.