سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عسکر جانعلی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
محمدابراهیم میرعابدینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
امین رضایان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه مازندران

چکیده:

ساخت و ساز بر روی شیب ها از مواردی است که همواره از نظر ژئوتکنیکی بحث برانگیز بوده است اما این امر با توجه به روند رو به رشد جمعیت شهرها اجتناب ناپذیر می باشد. همواره در طی حوادث طبیعی، مانند زلزله، سیل و بارندگی های شدید لغزش شیروانی ها پدیده ای متداول بوده است، خصوصا در مورد شیروانی های تشکیل شده ازخاک های رسی با توجه به خصوصیات ساختاری این خاک ها این پدیده از حساسیت بیشتری برخوردار استا. این مقالهبه مطالعه موردی بر روی پایداری شیروانی محل احداث مجتمع مسکونی بنیاد مسکن گرگان می پردازد. در این مقاله ضمن بررسی پایداری شیروانی مذکور در حالت استاتیکی و دینامیکی، به ارائه راهکارهایی جهت ایمنی بیشتر این شیروانی در مقابل لغزش نیز می پردازد.