سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهرام علیزاده – دانشگاه تبریز
آقامعلی تاریخ نژاد – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

به منظور بررسی پایداری عملکرد و سازگاری ارقام و لاین های امید بخش و پیشرفته جو در شرایط آبی تعداد هیجده رقم پیشرفته جو بمدت سه سال زراعی در منطقه مغان همراه با دو شاهد منطقه ژ«وتیپ های شماره یک و بیست در قالبطرح بلوک های کامل تصافدید چهار تکرار کشت گردیند.