سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد لامعی هروانی – مرکز تحقییقات کشاورزی زنجان
نبی الله نعمتی – موسسه تحقیقات پنبه
رضا بزرگی پور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

همانند سایر محصولات زراعی عملکرد دانه نخود برآیندی از اثرات تجمعی اجزای متشکله آن می باشد لذا شناسایی این اجزا و رابطه آنها با عملکرد دانه در گزینش ارقام پرمحصول بسیار حائز اهمیت است در سال ۷۹ به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی و تعیین همبستگی بین عملکرد دانه و سایر صفات زراعی آزمایشی بر روی چهل و نه رقم لاین نخو ددر قالبطرح لاتیس ساده ۷*۷ با دو تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرکه کردستان انجام شد.