سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد لطفی مقدم – کارشناس ارشد سازه دانشگاه آزاد نجف آباد
محمود وفائیان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن اعتمادی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله نتایج بررسیهای محاسباتی در خصوصتأثیر زلزله بر مقاطع مختلفی از تونل های معین ارائه می شود. در این محاسبات تونل هایی با مقاطع دایره ای، مستطیلی و نعلی شکل با ابعاد مختلف و با شرایط بدون پوشش داخلی و با پوشش داخلی مدل گردیده و تحت تأثیر طیف زلزله های معین قرار گرفته اند. روش تحلیل به وسیله کاربرد نرم افزار اجزای محدود پلاکسیس است و مطالعه تأثیر زلزله بر اساس مقایسه نیروها، دگر شکلی ها و تنش ها بین دو حالت بدون وجود زلزله و با وجود عملکرد زلزله صورت می گیرد. همچنین تأثیر نوع طیف زلزله، حداکثر شتاب آن و شرایط محیطی که تونل در آن قرار گرفته است نشان داده می شود.