سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیوان محموداقدمی – پژوهشکدة فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز
رضا خردمند – پژوهشکدة فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز
حبیب تجلی – پژوهشکدة فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده:

در این مقاله پایداری معادلات دینامیکی نوع جدیدی از میکرومشددهای نیم رسانا که متشکل از دو محیط فعال و غیر فعال بروش تحلیل پایداری خطی و استفاده از تئوری اختلال مورد مطالعه قرار گرفته است . تعیین نوع ناپایداری و نواحی پارامتری آن در محدودة وسیعی از مشخصات سیستم، به منظور مطالعة دینامیکی کمیتها و تولید سولیتون نوری در کاواک، ضروری می باشد . نتایج نشان میدهد که در این سیستم هر دو پایداری تورینگ و هوپف وجود دارد