سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجیدرضا ناصح – واحد بیرجند، دانشکده برق
محمد حائری – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

استفاده از اید ه کنترل مود لغزشی فعال در این مقاله مورد توجه قرار گرفته و روشی جهت سنکرون سازی تصویری تعمیم یافته دو سیستم آشوب گونه در حالت کلی (سیستم های غیر مشابه) ارائه گردیده است. علاوه بر آن تاثیر وجود عدم قعطیت در پارامترها در روش پیشنهادی بررسی گردیده است و محدوده های عدم قطعیت برای داشتن پایداری سنکرون سازی بدست آمده است. لذا با توجه به آن می توان کنترل کننده ای مقاوم طراحی نمود . شبیه سازی های کامپیوتری در بخش بعدی برای نشان دادن موثر بودن روش پیشنهادی ارائه گردیده است.