سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا الهامی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشکده علوم و مهندسی دانشگاه امام
مهدی زینلی – کارشناس ارشد مکانیک

چکیده:

در این مقاله پایداری موشک تحت نیروی ناپایستار محوری مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا با استفاده از تحلیل مودال و روش المان محدود ارتعاشات عرضی موشک در حالت آزاد بدون نیروی انتهایی مورد بررسی قرار گرفته و شکل مودها و فرکانس های طبیعی موشک با استفاده از روش اجزاء محدود بدست آمده است. در مرحله بعد با استفاده از این شکل مودها و فرکانس ها و تعامد مودهای ارتعاشینسبت به جرم و سختی، معادله بر مسئله با روش گالرکین حل شده است.