سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صابر محمدی – دانشگاه رازی- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی مکانیک- کرمانشاه- ایران
سالار حاتم – دانشجوی کارشناسی ارشد
اکرم خدایاری – دانشگاه رازی- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی مکانیک- کرمانشاه- ایران

چکیده:

در این مقاله کنترل ارتعاشات به روش پالس- سویچینگ و پایداری آن ، مورد مطالعه قرار گرفته است . پس از آن اثر ضریب کیفیت مکانیکی یروی این روش کنترل مورد بررسی قرار گرفته است . دراین روش از المانهای پیزوالکتریک جهت کنترل ارتعاشات استفاده می شود. المان پیزوالکتریک توسط یک سوئیچ الکترونیکی به مداری الکتریکی که شامل یک سلف است وصل می شود. سوئیچ بطور لحظه ای روی اکسترمم های سیگنال جابجایی یا ولتاژ پیزوالکتریک صورت میگیرد,درست لحظه ای که بیشترین انرژی الکترواستاتیک روی الکترودهای پیزوالکتریک ذخیره شده است. اگر تحریک هارمونیک باشد شکار این اکسترممها ساده است اما اگر تصادفی باشد پیدا کردن این اکسترممها و اینکه کدام اکسترمم جهت انجام سویچ انتخاب شود کار دشواری است. بنابراین با مطالعه آماری سیگنال جابجایی یا ولتاژ حاصل از المان پیزوالکتریک ، توسط مقدارمیانگین وانحراف از معیار، معیاری جهت تخمین اکسترمم سیگنال درآینده وتصمیم جهت انجام سوئیچ معرفی می شود. با انجام سوئیچ در لحظات مناسب میرایی قابل توجهی حاصل شده ودامنه ارتعاش سیستم کاهش می یابد.