سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم باقراسکویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل – گروه برق
قاسم علیزاده – دانشگاه تبریز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – گروه کنترل

چکیده:

بسیاری از سیستم های غیرخطی را می توان با روش های فازی طراحی و تحلیل کرد . از آنجایی که اساسی ترین مسئله در مورد بکارگیری کنترل کننده های فازی در سیستم های غیرخطی، تضمین پایداری آنهاست، لذا توجه اخیر محققین کنترل فازی بر روی تحلیل سیستم های فازی متمرکز شده است . به همین دلیل در این مقاله نیز به بررسی پایداری سیستم های فازی از نوع مدل تاکاگی – سوگنو می پردازیم . ما در اینجا پایداری سیستم های فازی را به روش مستقیم لیاپانوف نشان خواهیم داد . همچنین یکی از اساسی ترین مسائلی که مورد بررسی قرار می گیرد، محاسبه ناحیه جذب سیتم های فازی است . تعیین حوزه جذب به دو روش آورده شده است . در آخر نیز یک مثال از کنترل سیتم های غیر خطی به روش فازی، به همراه نتایج شبیه سازی گنجانده شده است . شبیه سازی در محیط SIMULINK انجام شده است .