سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا دری – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی
محمدرضا لک – مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی
محمدکاظم رمضانی – مرکز تحقیاقت کشاورزی استان مرکزی
علی اکبر قنبری – مرکز تحقیقات کشاورزیا ستان مرکزی

چکیده:

به منظور بررسی و تعیین پایداری هشت ژنوتیپ لوبیا در محیط هاش تنش و بدون تنش علف هرز در یک ور هسه ساله تحقیقی در ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین انجام گرفت.