سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرزاد اسکندری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
محمدرضا قنادها – بانک کشاورزی دانشگاه تهران
سید یعقوب صادقیان – موسسه تحقیقات اصلاح بذر چغندر قند
کریم فارسی نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

چکیده:

همواره یکی از مهمترین اهداف در بهنژادی گیاهان انتخاب ارقام پرمحصول و در عین حال پایدار می باشد به منظور انتخاب پایدارترین رقم یا ارقام چغندر قند برای صفات عملکرد ریشه در استان فارس ۲۰ رقم تجاری در سه منطوقه و به مدت سه سال در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار مورد بررسی قرار گرفتند.