سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا ساکیان دزفولی – مدیر امور کنترل رودخانه های سازمان آب و برق خوزستان و عضو انجمن علمی ب

چکیده:

بررسی پایش پارامترهای کیفی آب کارون در اهواز، از اهمیت والایی برخوردار است. هدف از پایش کیفی آب تلاشی است در جهت دست یافتن به اطلاعات کمی از مشخصات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک آب از طریق نمونه برداری استاتیستیکی. ایستگاه پایش عامری در بالادست اهواز و برروی رودخانه کارون از اهمیت والایی در امر کنترل کمی و کیفی رودخانه کارون برخوردار است. زیرا وضعیت کیفی رودخانه و کمیت مورد نیاز برای حفظ این کیفیت در اهواز و شهرهای پایین دست نظیر ابادان و خرمشهر را به کمک داده های استحصالی از این ایستگاه می توان تنظیم نمود. روش تحقیق به کمک اندازه گیری پارامترهای هدایت الکتریکی، شوری، دما و اکسیژن محلول بهمراه دبی و بصورت روزانه بوده است اندازه گیری دبی به کمک قرائت اشل و استخراج دبی از جدول مربوطه و اندازه گیری پارامترهای اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، شوری و دما با دستگاه قابل حمل ysi 85 انجام پذیرفته است. به کمک بررسی آماری نتایج و ارتباط پارامترها با یکدیگر و بخصوص با دبی کنترل کیفی رودخانه را به انجام رسانده، و به کمک ارسال آب لازم از سدهای دز و شهید عباسپور امر رقیق سازی و خودپالایی رودخانه کارون برای مقاطع اهواز و شهرهای مهم پایین دست را مهیا نمود. یافته های لازم در این رابطه استخراج و ضرائب همبستگی برای اکسیژن محلول و دبی در امر خود پالایی و هدایت الکتریکی و شوری با دبی برای تعیین دبی آب مورد نیاز رودخانه کمکی تعیین کننده بوده است که استحصال گردیده است. نتیجه گیری های حاصله از این تحقیق نشان میدهد که باید برای حفظ کمیت های محدودو کیفیت و خودپالایی رودخانه کارون اقدامات مهمی درجهت کاهش تخلیه آلوده سازان متنوع به این رودخانه انجام شود.