سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی مدقق – سازمان بهره وری انرژی ایران
نادر سالکگیلانی – سازمان بهرهوری انرژی ایران
حمید خسروی – سازمان بهر هوری انرژی ایران
محمد منوچهری – موننکو ایران

چکیده:

پیاده سازی زیرساخت اندازهگیری هوشمندAMIکمک شایانی به نیل به اهداف شبکه هوشمند نموده و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. لذا اولین گام در پیاده سازی شبکه هوشمند، پیاده سازیAMI میباشد. با توجه به پیچیده بودن اجرای این طرح در مقیاس ملی، اجرای طرح در مقیاس کوچک (پروژه های پایلوت) به صورت آزمایشی یک ضرورت می باشد. مزایای عمده این کار شامل پی بردن به مشکلات احتمالی تکنولوژیهای مورد استفاده در پروژه و از سوی دیگر یافتن روشهای جدیدی در اجرای طرح می باشد که ممکن است در مطالعات اولیه طرح لحاظ نشده باشند. در این مقاله به بررسی خروجی یکی از طرح های پایلوت انجام گرفته در راستای اجرای پروژه فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی (فهام) می پردازیم.