سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا داورپناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

ارزیابی پتانسیل منابع آب از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا با بهره برداری بهینه از این منابع افزایش سطوح زیر کشت، تولید و افزایش درآمد روستائیان امکانپذیر شده و رشد اقتصادی منطقه قابل تحقق خواهد بود. دشت ماهنشان – دندی که تنها دشت واقع شده در منطقه زاگرسی استان زنجان می باشد حدود ۹۹۶ کیلو متر مربع وسعت دارد براساس داده های حاصله از این بررسی سفره های آب موجود در آبخانه های این دشت بصورت سفره های موضعی، کم عمق و ناپیوسته بوده و مجموع تغذیه آبخوانهای این دشت ۲۲۰ میلیون متر مکعب در سال می باشد که از این میزان حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب استحصال وبه مصارف شرب، صنعت و کشاورزی می رسد . خوشبختانه سفره این دشت در حال تعادل است با توجه به اینکه تقریباً هیچ برنامه استحصالی عمده ای از منابع سطحی در این دشت در دست اجراء نمی باشد توسعه بهره برداری از منابع سطحی مورد تاکید و پیشنهاد است .