سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید ثقفی – مرکز توسعه انرژی های نو، سازمان انرژی اتمی ایران
مهدی شریفی – مرکز توسعه انرژی های نو، سازمان انرژی اتمی ایران
مرتضی خلجی اسدی – مرکز توسعه انرژی های نو، سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

میزان رشد مصرف برق برای ۷ سال آینده ۸/۶ درصد تخمین زده شده است . براساس برنامه ریزی های انجام شده تا سال ۱۳۹۰ باید ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید در ایران احداث شود . ] [ ۱ مطابق برنامه ۵ ساله چهارم نیروگاه های برق بادی یکی از منابع انرژی برای ت أمین این افزایش مصرف برق می باشد . ] [ ۲ برای احداث نیروگاه برق بادی اولین و مهمترین گام یافتن و ت أیید مناط ق دارای پتانسیل مناسب باد برای نصب توربین های بادی است . روش کار، نصب یک ایستگاه بادسنجی استاندارد و بررسی رژیم جریان باد است . در این تحقیق جریان باد در سیاهپوش قزوین با استفاده از جدیدترین و معتبرترین نرم افزارهای سایت یابی و پتانسیل سنجی صنعت انرژی برق با دی در جهان بررسی شده و در نتیجه مشخص شده است که پتانسیل باد این منطقه طبق کلاس بندی سایت های بادی در بالاترین رده قرار دارد و برای احداث نیروگاه برق بادی عالی است