سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

عبدالمجید یعقوب پور – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
یوسف رحیم سوری – شرکت مهندسی معدنی گوهریابان مهاباد-اذربایجان غربی

چکیده:

پتانسل های باریت شمال شرقی مهاباد، نخستین پتانسیل های باریت گزارش شده در سطح استان آذربایجان غربی هستند که از میان آنها، کانسار باریت شرق گوگ تپه از لحاظ کمی و کیفی دارای ذخیره و کیفیت بسیار خوبی است. با توجه به مطالعات کانی شناسی، تجزیه های شیمیایی و فرآوری، کیفیت آن از نظر تجاری عمدتاً از نوع کریستال تعیین شده است. کانی سازی باریت در امتداد گسل و شکاف های سنگ های آذرین خروجی با سن احتمالی ترشیاری-کواترنری به حالت پرکننده فضای خالی صورت گرفته است. از نظر رده بندی این پتانسیل از تیپ رگه ای و پرکننده فضاهای خالی و یا رگه ای گرمابی است.