سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی عبدلی – استاد دانشکده ی محیط زیست دانشگاه تهران
رضا سمیعی فر – دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
مهدی جلیلی قاضی زاده – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست

چکیده:

استخراج گاز ناشی از گوارش بی هوازی زباله در محل های دفن جمع آوری و انتقال آن به نیروگاه های بیوگاز سوز فرایندیسا که علاوه بر حفظ محیط زیستمیتواند با تولید انرژی باعث صرفه جویی در مصرف مواد اولیه شود.تولید انبوه زیست توده به عنوان مهمترین عنصر بیوگاز در مناطق روستایی عاملیست که بررسی پتانسیل تولید بیوگاز و به تبع آن تولید انرژی در سطح روستاها را ضروری نماید.در این تحقیق از ۶۹۱روستای موجود در بوشهر ۲۱ روستا به عنوان روستای نمونه برای بررسی پتانسیل تولید بیو گازدر استان انتخاب شدند.در هر روستا کمیت زباله تولیدی محاسبه گردیدهو همچنین جهت تعیین کیفیت پسماند تولیدی نمونه گیری در ۴ فصل انجام شده نتایج نشان میدهد که به ازای هر تن زباله تولیدی در سطح روستاهای استان ۱۹۰ متر مکعب بیو گاز تولید میشود.ارزش حرارتی بیو گاز حاصله در حدود یک ملیون کیلو کالری برای هر تن پسماند میباشد.در صورت استفاده از موتور بیو گاز سوز با راندمان الکتریکی ۳۷% میتوان از این مقدار ۴۲۱/۸ کیلو وات برای هر تن پسماند تولید کرد.