سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین بهرامی – سازمان بهره وری انرژی ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
غلامرضا بیاتی – سازمان بهره وری انرژی ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
محمد اکبری سیار – سازمان بهره وری انرژی ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
مهدی رفیعی – سازمان بهره وری انرژی ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

به منظور ارزیابی وضعیت مصرف و شاخص انر ژی و همچنین برآورد پتانسیل صرفه جویی انرژی در صنعت سرامیک، یک نمونه پروژه در کارخانه تولید کاشی انجام شده است . این واحد صنعتی که محصول تولیدی آن کاشی کف و دیوار می باشد . سالیانه حدود ۱۷۰۰۰ مگاوات ساعت انرژی الکتریکی و ۱۶ میلیون مترمکعب گازطبیعی مصرف می نماید . که معادل ۸۰۰ هزار گیگاژول و برابر حدود ۱۳۰ هزار بشکه نفت خام است .
سهم انرژی فسیلی ۷۵ درصد و سهم انرژی الکتریکی ۲۵ درصد می باشد . ۶۴ درصد هزینه انرژی کارخانه هزینه برق و ۳۶ درصد آن هزینه گاز طبیعی است . مصرف ویژه انرژی (SEC) کارخانه، مصرف انرژی ب ه ازای واحد تولید برابر با ۸/۱ (MJ/Kg) است که شامل ۰/۱۷۵ KWh/Kg انرژی الکتریکی و ۱/۸۹ MJ/Kg انرژی فسیلی می باشد، که نسبت به شاخص
مصرف انرژی اروپا ـ ۶/۹ (MJ/Kg) ـ حدود ۳۰ درصد بیشتر است . راهکارهای صرفه جوئی کم هزینه ارائه شده در این کارخانه شامل مدیریت ب ار، پیک سائی و بهره برداری بهینه از الکتروموتورها و مدیریت روشنایی و راهکارهای هزینه بر شامل بازیافت حرارت از کوره های پخت کاشی و اصلاح سیستم گرمایش سالن ها می باشد . با اجرای این راهکارها بیش از ۱۲۵ هزار گیگاژول معادل ۲۰ هزار بشکه نفت خام کاهش در مصرف انرژی حاصل خواهیم داشت .