سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اکبر قندی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق عملکرد دانه تعداد ۴۰ لاین و رقم امید بخش گندم نان در دو آزمایش جداگانه به همراه دو شاهد (ارقام مهدوی و m-73-18) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت کاشت کلیه تیمارها در ۶ خط و ۶ متی با فاصله خطوط ۲۰ سانتی متر و تراکم بذر ۴۰۰ دانه در مترمربع انجام شد.