سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسفندیار عباس نوین پور –

چکیده:

منطقه مورد مطالعه ، محدوده اراضی روستای شیخ معروفشهرستان نقده واقع در استان آذربایجان غربی می باشد. محدوده مطالعاتی از شمال به جاده ترانزیتی ارومیه – مهاباد و از شرق و جنوب به ارتفاعات مشرف به اراضی (عمدتا از سنگهای آهکی) و از غرب به اراضی روستاهای خلیفه لو و دشت نقده محدود می شود. فاصله گستره مطالعاتی از شهرستان ارومیه درحدود ۸۰ کیلومتر بوده و از طریق جاده ترانزیتی ارومیه – مهاباد می توان به منطقه دست یافت.
به منظور تعیین پتانسیل آبهای زیر زمینی دشت شیخ معروف ، مطالعات صحرایی همراه با نقشه برداری زمینی و عکسهای هوایی انجام گردیده است. در گستره مطالعاتی شرایط هیدرولوژیکی محدوده، متاثر از ساختار زمین شناسی و ویژگی های سنگ شنای منطقه است.
از کلیه منابع آب دشت شامل چاهها و چشمه ها نمونه برداری و آنالیز شیمیایی انجام گردیده و نقشه های سطح ایستابی و هیدروشیمی تهیه شده است.