سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا صالحی پور – کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی
مرتضی هاشمی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

امروزه ژئوتوریسم راهکاری نوین برای تبیین و تشریح علوم زمین و شناخت سرمایه های طبیعی هر منطقه است که علاوه بر ایفای نقش اموزشی – علمی ، سبب توسعه توریستی یک منطقه می شود. در سالهای اخیر سازمان یونسکو برنامه بین المللی را با عنوان پارکهای زمین شناختی (ژئوپارک) اجرا نموده ا ست. ژئوپارک تحت حمایت یونسکو ناحیه ای است که با محدوده های کاملاتعریف شده و دارای مساحت کافی به منظور توسعه اقتصادی منطقه در آینده. این محدوده از نظر یونسکو می بایست شامل چندین پدیده جالب زمین شناسی در ابعاد گوناگون و بدون در نظر گرفتن مقیاسها، با ترکیبی از ویژگیهای علمی، کمیابی یا زیبایی پدیده نمایش تاریخ زمین شناسی منطقه، نمایش وقایع یا فرایندهایی که نه تنها ارزش زمین شناسی دارند بلکه از لحاظ باستان شناسی، بوم شناسی، تاریخ یا فرهنگ شناسی نیز ارزشمند هستند.