سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نفیسه خراط نژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد چیذری – استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
غلامرضا پزشکی راد – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مریم محمودی – کارشناس ارشدگروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) یکیاز عمده ترین معیارهای توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی به شمار می رود در حال حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات آنچنان بر جنبه های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افراد و اجتماعات تاثیر گذاشته است که نمی توان از ان غفلت نمود. دراین زمینه با در نظر گرفتن مزایا و کاربردهای فراوان فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی در مناطق روستایی، دسترسی به این فناوری ها در قرن بیست و یکم برای روستاها ضروری خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع هدف اصلی مقاله حاضر مطالعه زمینه های اصلی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی می باشد بدین منظور در بخش آغازین مقاله نخست به برخی از تعاریف و مفاهیم فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی اشاره شده و ابزارهای سنتی فناوری اطلاعاتی و محدودیتهای آنها مورد بررسی قرار می گیرند پس از ان مزیتهای فناوری های اطلاعاتی در مقایسه با کانالهای سنتی ارتباطی بیان می گردد. سپس در بخش اصلی مقاله به تبیین زمینه های اصلی کاربرد فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی در مناطق روستایی پرداخته شده و در پایان نیز نتیجه گیری ارایه می گردد.