سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مجتبی محمد شفیع نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهرداد عابدی – استاد دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:
در این مقاله با بررسی دیتاها و آمارهای س ۳ ساعته مرتبط با سرعت و جهت وزش باد در مناطق مختلف دریای خزر و عمق آب دریا در بخش های مورد نظر و همچنین با رسم نقشه های گلباد به صورت ماهانه و فصلی برای چند منطقه به طور نمونه، وجود باد مناسب امکان سنجی گردید. سپس با ارزیابی اطلاعات دریایی مربوط به بویه های موج نگار و بادسنجهای موجود ایران در خزر و نالیز نقشه های سوآنSWAN دریای خزر و هماهنگ کردن اطلاعاتی که از هواشناسی ایران و آمریکا و ترکیه گرفته شده بود، به مناطقی که دارای بیشترین پتانسیل برای احداث نیروگاه بادی فراساحلیOffshore می باشد، رسیدیم. همچنین در این مقاله میزان ظرفیت نصب نیروگاه بادی و انرژی قابل استحصال از این نیروگاه های فراساحلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله با برسی توربین های شرکت های مختلف، نوع توربین لازم برای نصب انتخاب شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر این امر است که سمت جنوبی دریای خزر پتانسیل بالایی برای وجود باد مستمر را نداردبه جزء در مواردی خاص و بیشتر توان این باد در قسمت شمالی و مرکزی آن است که امکان نصب نیروگاه فراساحلی را دارا می باشد.