سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسینعلی علیخانی – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

ورمی کمپوست از دو بخش جداگانه "ورمی" به علاوه "کمپوست" تشکیل شده است . ورمی ریشه لاتین دارد و از کلمه ورمیس گرفته شده لذا به طور ساده ورم ی کمپوست، کمپوستی است که در نتیجه فعالیت کرم به وجود می آید . ( ٤).کرم های کمپوستی تنها ا ز کرم های سطحی زی می باشند ، این کرمها با مصرف سریع مواد آلی، ورمی کمپوست که یک کود آلی و ممتاز استرا به عمل می آورند که تاثیر زیادی بر رشد و عملکرد اکثر گیاهان دارد ( ۳، ۲، ۱)در ورم یکمپوست مجوع های از مواد دفعی کرم و اجساد کرم وجود دارد که همگی برای گیا ه ارزش غذایی فراوانی دارند . ورمی کمپوست همان کود آلی است که چارلز داروین به عنوان "کود گیاهی " از آن یاد کرده است (۴، ۵).شرکت چوب و کاغذ ایران (چوکا )در استان گیلان واقع شده است . ضایعات روزانه این ، کارخانه شامل تراشه های پوست (FM) و تکه های چوب با کیفیت و اندازه نامناسب (UM) میباشد . بخش عظیمی از ضایعات این کارخانه شامل هزاران تن مواد انباشته شده قدیمی (OM)نیز در محوطه ای از کارخانه م یباشد بعلاوه هر روزه دهها تن از ضایعات بهاین بخش عظیم افزوده میشود .. لذا هدف اصلی از این تحقیق بررسی پتانسیل کاربرد انواع مختلف ضایعات (UM,OM,FM) کارخانهمذکور برای یافتن مناسب ترین آنها در تولید کود ورم یکمپوست میباشد.