سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر شعبانی کیا –
علی نظری –

چکیده:

محدودیت منابع انرژی و مشکلات ناشی از مصرف سوخت های فسیلی باعث توجه به استفاده و توسعة منابع انرژی تجدید پذیر گردید . زیست توده به عنوان بزرگترین منبع بالقوه انرژی تجدید
پذیر در جهان از قدیمی ترین منابعی است که همواره مورد توجه جوامع مختلف بشری بوده است . کشور پ هناور ایران با تنوع اقلیمی دارای منابع مناسب و فراوان زیست توده می باشد که در صورت مدیریت صحیح ، استفاده از این منبع عظیم انرژی می تواند سهمی مهم در تأمین انرژی در راستای توسعة پایدار داشته باشد .عدم وجود اطلاعات کمّی و کیفی در مورد منابع زیست توده در ایرا ن باعث شده است تا نتوان شاهد ایجاد جایگاه مناسب برای زیست توده در تأمین انرژی کشور باشیم . در این مقاله نتایج تحقیقات علمی آزمایشگاهی و نیمه صنعتی مؤلفین در جهت تعیین پتانسیل تولید انرژی از منابع زیست تودة ایران شامل : زباله های شهری ، فضولات دامی ، پساب کشتارگاه ، پساب صنایع غذایی ارائه می گردد که نتایج حاصله می تواند راهگشای مسئولین در تصمیم گیری های کلان انرژی کشور باشد .