سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره فخرایی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس، شرکت مهندسین مشاور کاوش
اعظم کارخیران – کارشناس زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران
حسین زمانی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تهران، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران

چکیده:

پروژه انتقال آب گلاب با هدف انتقال آب از رودخانه زاینده رود به شهر کاشان تعریف و اجرا خواهد شد. این پروژه شامل فضاهای زیرزمینی متعددی از جمله تونل اصلی، تونل دسترسی و مغار ایستگاه پمپاژ زیرزمینی می باشد. با توجه به ابعاد مغار ایستگاه پمپاژ و همچنین تعدد صفحات ناپیوستگی موجود در توده سنگ دربرگیرنده این فضا، بررسی ناپایداری های ساختاری ناشی از تشکیل گوه های سنگی در سقف و دیوارههای این فضا در حالت استاتیکی امری لازم و بدیهی می باشد. علاوه بر این، با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم ناپایداری گوه ای، وجود آب در فضای مورد مطالعه می باشد، لذا بر مبنای تغییرات سطح آب زیرزمینی در محل قرارگیری مغار، وضعیت پایداری گوه های تشکیل شده مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله پس از بررسی پتانسیل گسیختگی در حالت استاتیکی، با انجام آنالیز حساسیت، تأثیر سطح آب زیرزمینی بر وضعیت پایداری گوه های تشکیل شده در سقف و دیوارهها و همچنین تغییرات ضریب ایمنی با استفاده ازنرم افزار UNWEDGE مورد بررسی آماری قرار گرفته ،است.