سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد احمدی خلجی –
علی درویش زاده – گروه زمین شناسی-دانشکده ی علوم-دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در شرق و شمال شرقی بروجرد واقع شده است و دارای مجموعه سنگ شناسی متنوعی از سنگهای گرانیتوییدی می باشد که ترکیب سنگ شناسی آنها عمدتاً شامل مونزوگرانیت، گرانودیوریت و تونالیت است. این توده ها غالباً به صورت کشیده و طویل و به موازات شیستوزیته غالب در سنگهای دگرگونی با روند شمال غربی- جنوب شرقی دیده می شوند و یک فولیاسیون ناشی از جهت یافتگی کانی ها در آنها دیده می شود. شواهد صحرایی و آزمایشگاهی نشان می دهد که توده های مزبور همزمان با دگرشکلی غالب در منطقه (D2) نفوذ کرده اند و جایگزینی این توده ها احتمالاً در یک وزن بر شی فعال صورت گرفته است.