سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نفیسه تنهایی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
علی اکبر حسن نژاد – دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
هادی شفائی مقدم – دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده:

معدن مس – طلای حسنآباد در جنوب غربی نیشابور و در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ کدکن واقع شده است. واحدهای پلوتونیک قدیمی تر در این منطقه اغلب به صورت هورنبلند مونزونیت،گرانودیوریت و تونالیت با ترکیب ژئوشیمیایی کالک-آلکالن بوده در حالی که مونزودیوریت، کوارتز سینومونزونیت و مونزونیت پورفیری ها با ترکیب شوشونیتی جوانترین واحدها را تشکیل میدهند.از طرف دیگر واحدهای آتشفشانی با ترکیب آندزیتی نیز در منطقه دیده میشوند. بر اساس مطالعات سن سنجی به روش اورانیوم- سرب قدیمی ترین واحدهای پلوتونیک منطقه دارای محدوده سنی حدود ۹۷ میلیون سال (سنومانین-اوئل کرتاسه فوقانی) و جوان ترین واحدهای ساب ولکانیک مربوط به ۳۰ میلیون سال (روپلین-الیگوسن) میباشد.بررسی مطالعات سیالات درگیر در رگه های کلسیت و کوارتز کانسار مس-طلای حسن-آباد نشان میدهد که عمده سیالات از نوع دوفازی گاز-مایع و تک فازی مایع و گاها تک فازی گازی می-باشند. کلیه میانبار بررسی شده در مقاطع مطالعه شده به صورت اولیه بوده و به اشکال تیغه ای، سه بعدی حجمی و نزدیک به کروی و گاها بیشکل و نامنظم است. مطالعات سرمایش گرمایش انجام شده بررسی این میانبارهای سیال مشخص می سازد که دامنه شوری سیال کانی ساز در کانی های کوارتز و کلسیت به ترتیب در محدوده ۰/۱۸ تا۷/۳۱ و۰/۳۵ تا۴/۸ معادل درصد وزنی Nacl در نوسان میباشد.همچنین دمای همگن شدگی میانبارهای سیال در کانی کوارتز و کانی کلسیت به ترتیب در دامنه ۱۸۰ تا ۳۹۰ و ۱۶۵ تا ۲۳۸ درجه سانتیگراد در تغییر میباشد.