سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید ونایی –
عبدالسمیع سعیدی محصل –

چکیده:

توده گرانیتوئید و شمال و شمال شرق اهر دوره سنی مقابل الیگوسن می‌باشد. این توده گرانیتوئید این شامل چهار فاز زیر می‌باشند: میکروگرانیت، گرانودیوریت و آپلیت OMG گرانیت، گرانودیوریت و میکرودیوریت OG بیوتیت گرانیت، گرانودیوریت و مونزودیوریت GRK آلکالی گرانیت ، هورنیلند بیوتیت گرانیت و مونزوسینیت GRA فازهای گرانیتوئیدی منطقه کالک آلکالن موضوع مصنوع پتاسیم بالا تا متوسط و متاآلومین می‌باشند. احتمالاً فازهای گرانیتوئید یف و بر اثر فرآیند تفریق به از یک توده ماگمای اولیه حاصل شده‌اند. گرانیتوئید های منطقه از نوع گرانیت های نوع I بود که از نظر خاستگاه تکتونوماگمایی از نوع گرانیت های کمان‌های ولکانیکی و یا از نوع هم‌زمان با کوه زایی می‌باشند.