سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرهاد پیرمحمدی علیشاه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شبستر و دانشجوی دکتری پترولوژی دانش
منصور مجتهدی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
احمد جهانگیری – استادیار دانشگاه تبریز
علی عامری – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

توده نفوذی شمال غرب شبستر، باتولیتی است با وسعت تقریبی ۲۰ کیل ومتر مربع که در شمال غرب ایران ۲۰) کیلومتری شمال غرب شبستر ) واقع است . این توده در زون زمین ساختی البرز غربی _ آذربایجان قرار دارد و در سنگهای پالئوزوئیک نفوذ کرده است . توده نفوذی فوق ، از الکالی فلدسپار گرانیت و گرانیت تشکیل شده و کانی تیره آن بیوتیت می باشد . هیچگونه آنکلاوی در آن دیده نمی شود . بررسی ویژگی های نمو نه های مورد مطالعه، نشان دهنده وجود دوگانگی در زایش آنها است . این توده در برخی از نمودار های ژئوشیمیایی، ویژگی های گرانیتوئئید های تیپ I و در برخی از نمودار ها، ویژگی های گرانیتوئید های تیپ A را نشان می دهد . علت این امر ، به آغشتگی مواد پوسته با ماگمای تشکیل دهنده اولیه این توده نسبت داده شده و ماگمای اولیه گوشته ای از نوع قلیایی فرض شده است . نمودار های ژئوشیمیایی عناصر کمیاب نشان می دهد که موقعیت زمین ساختی توده نفوذی فوق، با گرانیتوئید های پس از کوهزایی ) ) POG قابل مقایسه است .