سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیث مدحج – گروه زمین شناسی دانشکده ی علوم دانشگاه تهران
محمد ولی ولی زاده – گروه زمین شناسی دانشکده ی علوم دانشگاه تهران
داریوش اسماعیلی – گروه زمین شناسی دانشکده ی علوم دانشگاه تهران

چکیده:

توده ی گرانیتوئیدی شاهکوه سنگهای دگرگونی ناحیه یی ده سلم در جنوب و سنگهای ماسه سنگی-شیلی سازند شمشک را در شمال و شمال غرب قطع نموده و موجب دگرگونی مجاورتی در آنها گردیده است. سنگهای دگرگونی ناحیه یی ده سلم در منطقه در دو رخساره ی شیست سبز و آمفیبولیت بوده و نفوذ گرانیت شاهکوه درون آنها موجب تشکیل مجموعه ی کانیهای کردیریت- K – فلدسپار در نزدیکی کنتاکت و کردیریت-بیوتیت-آندلوزیت و کردیریت- آندالوزیت- بیوتیت به ترتیب در فاصله های دورتر از کنتاکت گردیده است. با توجه به شبکه های پتروژنتیکی سیستم ها KMASH, KFMASH مؤلفین مختلف حداکثر فشار ۳/۳kb و حداکثر دما ۶۵۰ درجه سانتیگراد برای تشکیل این سنگها ارزیابی می گردد.