سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالحسن حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی ، دانشگاه تبریز
منصور مجتهدی – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محسن موید – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی عامری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

توده های نفوذی مورد مطالعه در غرب شهرستان نقده بعنوان بخشی از زون همدان – ارومیه می باشد. این توده ها به احتمال زیاد نتیجه رخداد تکتونیکی لارامید یا پیرنه با سن بعد از کرتاسه- الیگوسن می باشند. کنتاکت این توده ها با تشکیلات قدیمی باعث دگرگونی مجاورتی خفیفی در آنها شده است. این توده ها شامل سنگهای گرانیت، گرانودیوریت، کوارتز مونزودیوریت، دیوریت و گابروی دیوریتی هستند . بر اساس آنالیزهای شیمایی ، سنگهای نفوذی منطقه از لحاظ سری ماگمایی کالک آلکالن می باشند . از نظر ضریب اشباع الومینیوم به گروه متاآلومینوس تعلق دارند . با استفاده از عناصر کمیاب جهت تعیین محیط تکتونیکی به محیطVAGتعلق دارند . بررسی های پتروگرافی و ژئوشیمیائی، حاکیاز بالا بودن میزان بخار آب ، فوگاسیته بالای اکسیژن می باشد. وجود عدم تعادل ترکیبی و ترمودینامیکی بین کانی و مذاب در هنگام تبلور برخی از کانیها و پدیده اختلاط ماگمائی بعنوان فرایند بوجود آورنده ماگمای والد این سنگها است. خصوصیات پتروژنتیکی و تکتونیکی سنگهای مزبور نشان می دهد که این توده ها به انواعI-Typeتعلق داشته و مربوطبه فعالیتهای ماگمائی بعد از تصادم بوده است.