سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

منصور مجتهدی –
محمدهاشم امامی –
حسن شکوئی –

چکیده:

معدن مس بایچه باغ در ۱۴۴ کیلومتری غرب شهرستان زنجان و در ۱۲۵ کیلومتری جنوبغربی شهرستان میانه واقع شده و از نظر تقسیمات کشوری جزء استان زنجان محسوب می شود.محدوده مطالعاتی طبق تقسیم بندی نبوی (۱۳۵۵) در زون البرز – آذربایجان و طبق تقسیم بندی افتخار نژاد (۱۳۵۹) در زون البرز غربی قرار می گیرد و واحدهای سنگی – چینه ای از قدیم به جدید عبارتند از : سنگهای دگرگونی کهن ایران، سنگهای آتشفشانی الیگومیوسن ، رسوبات میوسن و ته نشست های کواترنر.
به طور کلی پتروگرافی بر روی سه گروه اصلی سنگهای منطقه صورت گرفته که عبارتند از :
۱- سنگهای آتشفشانی (شامل داسیت ها، ریوداسیت ها، آندزیت ها و آندزی بازالت ها)
۲- سنگهای آذرآواری (شامل انواع توف ها، توفیت ها و برش های آتشفشانی)
۳- سنگهای دگرگونی (شامل گنیس ها و آمفیبولیت ها)
سنگ های آتشفشانی منطقه دارای بافت پورفیری بوده که بسته به نوع سنگ فنوکریست ها و زمینه متغیر می باشد. در داسیت ها و ریوداسیت ها فنوکریست های پتاسیم فلدسپات ، پلاژیوکلاز، کوارتز و هورنبلند در یک زمینه شیشه ای تا میکروکریستالین قرار گرفته اند. این سنگها به شدت دگرسان شده اند. در آندزی بازالت ها و آندزیت ها فنوکریست های پلاژیوکلاز، اکسی هورنبلند و پیروکسن (اوژیت) در یک زمینه شیشه ای قرار گرفته اند. اولیوین و آپاتیت به مقدارکم در زمینه مشاهده می شوند.
انواع توف ها در منطقه مطالعاتی شامل ویتریک توف، کریستال ویتریک توف، کریستال توف، لیتیک کریستال توف و کریستال لیتیک توف می باشد. بافت Glass Shard در ویتریک توف های مشهود است که در شکل زیر نحوه تشکیل آن نمایش داده شده است.